Dr.Horák - koncerty a CD

domov

Môj Dr.Horák

mailing list

 

U nás môžete platiť

U nás príjmame
 

Diskografia umelca


ukazFotkuProfilu(); if ($fotoProfilu == false) { $fotoProfilu = 'obal albumu'; } else { $fotoProfilu = $html->ahref("fotogalerie/", $fotoProfilu); } echo $fotoProfilu; */ #-- pokus o novy $fgP = new FotogaleriePublic($idu, $jmenoUmelce); echo $fgP->ukazFotaNaStranceUmelce(); //return UmelciPublic::getStrankuSUmelcem($idu); //echo $fgP->ukazPar(3); ?>

Moyzesovo kvarteto

http://www.moyzesquartet.sk/externi odkaz

Moyzesovo kvarteto je od svojho založenia roku 1975 jedným z najvýznamnejších komorných zoskupení na Slovensku. Členovia kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave ( T.Gašparek ). V štúdiách pokračovali na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (F.Samohyl,G.Pichler). Už počas štúdií kvarteto získalo viacero laureátskych titulov na domácich,ale i medzinárodných súťažiach (Evian). V roku 1998 získalo cenu brazílskych skladateľov za najlepšie CD brazílskej komornej hudby ( G.Bauer , H.Crowl ). V rokoch 1986-2005 patrilo Moyzesovo kvarteto k umeleckým súborom Slovenskej filharmónie. Slovenskú hudobnú kultúru reprezentovalo s úspechom takmer vo všetkých štátoch Európy, v Japonsku, Indii, Maroku, USA, Kanade, na Faerských ostrovoch  a na Kube. V roku 2000 bola Moyzesovmu kvartetu udelená cena Frica Kafendu a zároveň cena kritiky. V roku 2015 získal súbor Cenu Tatra banky za umenie. V roku 2016 bol súbor poctený Cenou ministra kultúry SR za umenie.

Repertoár telesa zahŕňa všetky štýlové obdobia, nevynímajúc ani tvorbu súčasných slovenských autorov, z ktorých mnohí skladby kvartetu priamo dedikovali. Súbor sa zároveň sústavne venuje nahrávaniu nových kompaktných diskov (súbor nahral vyše 40 CD : A.Albrecht, J.L.Bella,J.Cikker , A.Dvořak, A.T.Grečaninov, E.H. Grieg ,L.Kupkovič ,W.A.Mozart, A.Moyzes, M. Moyzes, M.Ravel, F.Schmidt, B.Smetana, E. Suchoň, D.Šostakovič , G. Verdi,I.Zeljenka ...) a realizovaniu nahrávok pre slovenský rozhlas i zahraničné rozhlasové spoločnosti. Svoje posledné CD nahralo kvarteto v roku 2015 pre Hudobný fond s dielami A.Moyzesa , J.Cikkera , L.Burlasa ,D.Martinčeka a R.Bergera.     

 V priebehu posledných rokov vystúpilo kvarteto na festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos, Pražská jar, Nová slovenská hudba, v Bad Kissingene a v Salzburgu. Počas svojej existencie koncertovalo vo významných hudobných sálach sveta: Shauspielhaus - Berlin, Mozarteum - Salzburg, Gewandhaus - Lipsko, Teatro Colon - Madrid, Cathédrale Saint-Louis des Invalides - Paríž, Merkin Hall - New York, Walter Hall - Toronto, Musikverein - Viedeň, Auditórium - Rím, Malá sála Šostakovičovej filharmónie - Petrohrad. Koncerovalo i v Barcelone ,Bruseli , Budapešti , Kyjeve, Miláne, Mníchove , Moskve , Osake , Prahe , Tokiu,  Waršave, Ženeve...

Moyzesovo kvarteto nahralo i hudbu k niekoľkým úspešným slovenským filmom. Od roku 2006  bolo Moyzesovo kvarteto komorným súborom mesta Modra. Od roku 2008 sa stalo komorným súborom mesta Skalica.

členovia súboru:

1.husle – Jozef Horváth (Stanislav Mucha 1975-2015)

2.husle - Fratinšek Török      

viola - Alexander Lakatoš

violončelo - Ján Slávik

 

albumy