Dr.Horák - koncerty a CD

domov

Môj Dr.Horák

mailing list

 

U nás môžete platiť

U nás príjmame
 

Právne podmienky


Právne podmienky

Použitie dokumentov.

Súhlas s používaním akýchkoľvek textových informácií, prípadne kompletných dokumentov (projektová dokumentácia, prípadové štúdie, tlačové správy a ďalšie textové informácie) z tohto virtuálneho www servera (ďalej označovaný len ako "server, web, www stránky") udeľuje "Dr.Horak spol. s.r.o." iba za predpokladu, že:

1. na všetkých použitých kópiách bude uvedené nižšie uvedené prehlásenie o ochrane autorských práv a o tomto súhlase
2. dokumenty z tohto webu budú použité iba pre informačné a nekomerčné účely, dokumenty možno použiť prípadne pre osobné účely
3. dokumenty nebudú kopírované ani umiestnené na žiadny iný server alebo počítač pripojený do siete Internet alebo do firemnej počítačovej siete
4. dokumenty z tohto webu nebudú prevedené na iné voľne šíriteľné médiá a nebudú zverejnené v žiadnych iných "klasických" médiách
5. v dokumentoch nebudú vykonané žiadne zmeny a úpravy
6. použitie informácií a dokumentov za akýmkoľvek neoprávneným účelom je zo zákona výslovne zakázané, takéto konanie môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy, páchatelia budú stíhaní v maximálnom možnom rozsahu

Vyššie uvedené dokumenty a podmienky nezahŕňajú grafický design alebo rozvrhnutie týchto webových stránok. Prvky tejto webovej prezentácie sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované alebo napodobňované ako celok ani ako časti. Žiadne logotypy, grafické a zvukové súbory ani obrazové prvky z tejto www prezentácie nesmú byť kopírované bez výslovného súhlasu spoločnosti "Dr.Horak spol. s.r.o."

Rozsah zodpovednosti

Hoci je základnou snahou spoločnosti "Dr.Horak spol. s.r.o." zverejňovať na týchto webových stránkach vždy presné a aktuálne informácie, neposkytuje "Dr.Horak spol. s.r.o." žiadne záruky týkajúce sa ich aktuálnosti. "Dr.Horak spol. s.r.o." nenesie žiadnu zodpovednosť voči klientovi alebo návštevníkovi stránok za akékoľvek preklepy, gramatické chyby alebo iné opomenutia v obsahu tejto stránky. V prípade uvedenia nesprávnej ceny alebo informácie u niektorého z výrobkov z dôvodu preklepu alebo inou chybou, "Dr.Horak spol. s.r.o." si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky takého nesprávne uvedeného produktu bez ohľadu na to, či bola alebo nebola objednávka potvrdená. Ak akýkoľvek produkt ponúkaný spoločnosťou "Dr.Horak spol. s.r.o." nezodpovedá tu uvedenému popisu, jediným oprávnením zákazníka je možnosť vrátiť takýto výrobok a "Dr.Horak spol. s.r.o." vráti peniaze.

Obmedzenie zodpovednosti

"Dr.Horak spol. s.r.o." a / alebo jej jednotliví dodávatelia nezaručujú vhodnosť informácií obsiahnutých na týchto www stránkach a v dokumentoch či súvisiacich grafických zobrazeniach a / alebo softvéru publikovanom na webe na akýkoľvek účel. Všetky takéto dokumenty a súvisiace grafické zobrazenie sú poskytované ako stojí a leží bez akejkoľvek záruky a môžu byť bez upozornenia zmenené. Akékoľvek riziko spojené s ich používaním nesie príjemca. V žiadnom prípade "Dr.Horak spol. s.r.o." a / alebo jeho jednotliví dodávatelia nie sú zodpovední za škody ani za ich náhrady a to ani v prípade, že "Dr.Horak spol. s.r.o." bol informovaný o možnosti ich vzniku.

Spotrebiteľské zmluvy

Uzatváranie zmlúv so spotrebiteľmi podľa občianskeho zákonníka (spotrebiteľské zmluvy) na nákup tovaru prostredníctvom týchto www stránok sa uplatňujú pravidlá podľa tohto zákonníka, doplnená o Všeobecné obchodné podmienky "Dr.Horak spol. s.r.o." .

Softvér

Akýkoľvek softvér, ktorý je k dispozícii na stiahnutie z webu je autorským dielom spoločnosti "Dr.Horak spol. s.r.o." a / alebo jej dodávateľov. Použitie softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy pre koncových užívateľov, ak taká existuje, ktorá je pripojená k softvéru alebo je jeho súčasťou (ďalej označovaná len ako "Licenčná zmluva"). Koncový užívateľ nebude môcť nainštalovať softvér, ku ktorému je pripojená Licenčná zmluva alebo je jeho súčasťou, bez toho, aby najprv súhlasil s jej zmluvnými podmienkami.

Ochranné známky

"Dr.Horak spol. s.r.o." a / alebo tu uvedené názvy produktov a spoločností môžu byť alebo sú ochrannými známkami a / alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Odkazy na stránky tretích strán

Spoločnosť "Dr.Horak spol. s.r.o." primerane prezerá odkazované stránky, v žiadnom rozsahu ale nezodpovedá za obsah týchto stránok tretích subjektov alebo akéhokoľvek odkazu uvedeného na takýchto stránkach. Spoločnosť "Dr.Horak spol. s.r.o." vám umožňuje prepojenie so stránkami tretích subjektov iba pre vaše pohodlie. Zaradenie takéhoto odkazu neznamená súhlas spoločnosti "Dr.Horak spol. s.r.o." s obsahom tejto stránky.

Propagačné a časovo obmedzené predajné akcie

Všetky časovo obmedzené predajné akcie sú podmienené dostupnosťou tovaru a ich skladovými zásobami. "Dr.Horak spol. s.r.o." si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny, úpravy alebo zrušenia takýchto akcií kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

2012 Dr.Horak spol. s r.o.