Dr.Horák - koncerty a CD

domov

Môj Dr.Horák

mailing list

 

U nás môžete platiť

U nás príjmame
 

Info: Storno do Rakúska - aktuálne info z 30.4.2020


fotka

Storno do Rakúska - aktuálne info z 30.4.2020

Milí eventim.sk/oeticket.com zákazníci, 

v dôsledku úradných nariadení a opatrení súvisiacich s koronavírusom sa žiaľ do konca júna 2020 neuskutočnia v Rakúsku žiadne podujatia. Veľké podujatia sú zakázané do 31. augusta 2020.

Eventim nie je usporiadateľom ponúkaných podujatí. Konkrétny usporiadateľ má na starosti ich organizáciu a vystavuje vstupenky. Výlučne on je zaviazaný poskytovať služby súvisiace s návštevou podujatia držiteľom vstupeniek. Eventim sa snaží v záujme zákazníkov dosiahnuť u usporiadateľov, aby urýchlene rozhodli, či už o presune, zrušení podujatia alebo jeho refundácii, neručí však za výsledok iniciatívy.  Prosím, vezmite do úvahy, že usporiadatelia potrebujú čas, aby skoordinovali náhradné termíny s umelcami, miestami konania podujatí a ďalšími stranami.  

Okrem toho Vás žiadame o pochopenie, nakoľko máme v dôsledku aktuálnej situácie obmedzené kapacity a potýkame sa s obrovským množstvom podujatí a s tým spojenými zákazníckymi požiadavkami. Spracovanie aktuálnych prípadov môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.  Momentálne sa zmeny týkajú obrovského množstva vstupeniek, kvôli čomu sa nemôžeme zvlášť venovať jednotlivým prípadom. 

 

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše pochopenie! 

Váš Eventim tím 

Stav: 30.04.2020

 
Dalšie správy